Balochi Navel

Standard

Balochi Novel
NOVEL english zuban’ey labzey o esheye maa’na “NOKEIN CHIZZ” ent. Novel’ey labz chah atalowi zubaan’ey labz “NOVELLA” dar’atkag keh eshe’ye maa’na “kessah” ya “haal” ent. Novel redaanki labzaank’ey anchein shikley keh chah kowahnien kessah o daastaan’ey rudoom’a wadi botag baley Novel’ey taha cho kowahnein kessah o daastaan ‘ey dool’a jinn, pari o dehyani watgadein jawar o jeedah’a deam’a aarag nah bith, balkein bani’aadam ay zind’a botagein waakiyath o jeedahan anchein nokein rangeya peash kanag beth. kowahnein kissah o daastanani insaan’ey raastien zind’a gaon hech wadein seyaadi neasth ent. baley Novel’a gaon insaan’ey zind’a gaon muhkamein seyaadi asth ent. ay hun allami nah ent keh Novel’ey taha goshtagein har gapp o kissah ya karisth raajdaptari hesaab’a raasth beh banth baley aaheye taha gapp o kessah anchein banth keh aaheye peeshdarag’ey wada ancho bith keh chah raasti’ya door o gistahein chizz nah banth. Novel’ey baarowa gaishtir labz’zaanth ay gapp’ey sara yakk o tepaak ant keh ay chah aazmaank o Nawalt’a chey mastir o drraaj-tirein chizz eth o kam chah kamm shasth ya haptaad hazaar labz o zeyadah chah zeyadah 2 lakk labz beh banth. novel’ey bungeaj hazhdahumi eesowi’ karn’ey awali neam bahr’a Bartaniyah’a chah ingreezi zubana botag. eshiye bindaath kaar Hinry Failding 1707 – 1754 zanag bith o aaheye awali Novel JOZUF ANDRIYOZ 1742 aa chaap botag. Novel maan Balochi zubaan’a bistomi karn’ey guddi neam’a bindaath botag o Baloch zubaan zubaan’ey geashtir Novel Balochistan’ey Pakistani bahr’a chaap botag ant. Balochiye awali Novel Sayad Hashumi’ye Novel “Nazeank” ent keh 1976 aa chaap botag o Gwadar’ey shahr, tayaab o darya’ey pushdir, kaar o puryaath’ey sakki o soriyani bungap’a maan chagirdee haqeeqt pasund tikneek’a nibishtah kanag botag. domi Novel Faqeer unbar’ey Novel “Nal’ey Tawaar” 1987 aa chaap botag o 3mi Novel Mohammad Jaan Raza’ey Novelet “Juhd’ey Karwan” ent keh 1989’a chaap botag. esheya chah abaidMuneer Ahmed Badeeni’ye Novelet “Reakani Tala Halkey” 1993 aa, Muneer Badeeniye 2mi Novelet “baley keh Maah Beh Kapeeth” 1996 aa, Waja Ghani Parwaz’ey Novel “Mehrey hoshaam” 2000 aa , Waja Haaji Hudabaksh ey Novel “Chheazagh” 2001 aa, Dr.Fazal Hayaath ay Novel “har Sahth Chakkaas’ 2005 aa , waja Ghani Parwaaz ay Novel ” Shap Jatein Rahee” 2007 aa, waja Aslam Dostain ay Novel “SOOTKAAL” 2008 aa Wajah Muneer badeeni’ye Novel “Shaal’ey Gulein Bazar” 2mi o 3mi bahr “Jorein Jawarani Zwaki” o “Naazbowani hazaar bo” 2009 aa, Nazeer Nasir’ey Novel “Agreach” 2009 aa o hamey rang’a Dr.Haneef Shareef’ey Novel “Chegird Phull ant” 2010 aa shing botag…. Balochi zubaan’ey taha daan angat’a chaap botagein Novel lankokani sara hesaab kanag banth. baley 2007 aa begir taan 2009 aa Balochi zuban’ey taha Novel nebishtah kanagey taha kammey teezi atkag chah esheya chey hamey umeeth darag bith keh Balochi zuban’a Novel’ey nebishtah deamrawi kanth o maan Balochi Labzaank’ey taha pah wath shrrein jah o hundey taheen’eth..

Advertisements

Sad Poetry

Status

Sad Poetry
Dil beh-rakkeenith watara pah kujaam raah’e gham’a
laap’e gham gaish ent chah zind’e suhb o beagah’e gham’a
——————————————————–
Ay mani ishq’ey naseeb ent ya karamaathien tahe
Har shapa be-bramsha mara tranagey jintir drusheet
———————————————————
muddath’e gowastag keh maahein gul’ey deedaar nah bith
ya Huda mara pah chamm’an gaon degah hech kaar nah bith
———————————————————–
deedag’an rahn kanan ars pah laal’a zeer’an
zindag’an mun pah wata ishq’ey misaal’a zeer’an
———————————————————
SAYAD wash’an keh dil andoh o ranjani dawaar jah enth
hamuk shap yakey ghamey nokien mani kull’ey sara grrand’eth
———————————————————-
Biya marchi kaar beh-band wati teeraan deedag ay
Mara bejan bokush baley kassa haal madey
———————————————————
Mun ganook’an keh gaon dil’a jead’an
dil ganook’ent keh gaon mana jead’eth
————————————————————
Degah hech raah o darr pah-wath nah-gind’an
Tara be-haal kanaan jind’a bosooch’an
————————————————————-
Tahe dazgohaar’an wantah sawaab’a juz’e juz’e
Tao parcha neyatkagey mahey Quraan wani’ye sara
Gindey chah marga saari parcha nah murtag’an
Bichkandag’a enth aa mani beraani’ye sara..
————————————————————
tao nah tahe gham tahna aon
chool jan’ant chamm tahna aon
kassa gaon mun mehr nah kuth
dosth nah mahram tahna aon
dunya’ey chammdaar nah baa’n
QAZi jahndam tahna aon
——————————————————-
pir-gowazant bareeg o kinzant wahd o paas
kamm nah tarr’eeth tahe zaheerani kisaas
yakk-barey tao shaank kaarchein deedag’an
sarjamein dunyahe’ye kissah halaas
guon majan dard’ey nah saggookein zada
aas baarth tahe purrein yaataani wataas
——————————————————-
dil mani wahdey shap’ey neam’a tahe yaat’a kapeeth
aazman’a aas laggith mahekaan chaat’a kapeeth
aho tahe zulf’an karojith mehlab’an taalaan kant,
ma nazantag kaar mara kaosh o sar-gowaat’a kapeeth
washiyan har-kass wateeg’an eash nosh ent eeyoka
sakki’ye wahd’a pah braath’a allam’a braat’a kapeeth
maa nazantag wahd mara baarth anchein jagahey
sangatey Tump’a kapeeth may dostey Machchat’a kapeeth
jee ZAFAR mara pah jindey be-wafaein thaleh’a
manzil’a peasar naseeb’ey kaarwaan chat’a kapeeth
—————————————————–
beh kanth tahe trranag’a be-haal mara
boro banuk tao anchein beyaar chizzey
tara hardein agan may yaat kayanth
mani Qabrey sara maandaar chizzey
——————————————————

Zakir Zaheer

Status

dishtariya bajj’etag. nun ma CHAKAR’ey zamat kanan o chah CHAKAR’ey Zamati o ay degah gappan padd HAANI’ya zur’anth deam pah MEER CHAKAR’ey loga rawanth. baley HAANI rah’a gaon Langowan goshith keh mana yak randey MUREED’ey gowar’a Bar’eth keh mun aaheya charan, wahdey lango, HAANi’ya MUREEd’ay gowara bar’ant aa gaon MUREED’a chey goshith ay sheir’ey toka becharith;
O SHAY MUREED DEWANAGIEN
MARD LANGOWAN DAAD DEYAN
DAST”EY SALAHAN’AN DEYAN
LAANKEY DO GOSHIEN KANJARAN
ASP’AN GAON TAAZI KURRAGAN
PAKEADAH O BAGGI JADAN
ESHAN PAH DAAD”AN DEYAN
AY LANGO PAH DROHEY ATKAG”AN
MEER CHAKAR’A PAR”MATAGAN
LABB O MALAMEY DATAGAN
AGAN LAANGOWAN HARKAT KOTIEN
GAON TAO CHOSHIEN GAPPEY KOTIEN
TAO KANJAR CHAH LAANK’A KASHETIEN
CHAH NUKK’A ZUBANUN DAR KOTIEN
BALEY LAANGO TACHANI’YA SHOTIEN
GAON CHAKAR’A GUNGI KOTIEN
MUREED TAO TIKKEY JAHAN’A AIR’KOTAG
MUREED wahdey HAANi’ya gindeeth goda chah sar’ey saar’a chey be-saar bith o nu zaanth keh aaheya rad wartag. baley kaptagien trramp chah zameen’a chenag nah beeth. MUREED HAANI’ye dewanag beeth o chah HAANI’ey ishk’a wati jaan’ey har band o boog’an daag danth. SHAy MUREED hech taheer nah gepth o ay mulk o dayar’an wail kanth o deam pah Kabatullah’a raoth. baley aahoda HAANi’ye zagrein zaheer SHAY MUREED’a ra pah aaraam’a nail’ant ohamey hesab’a HAANI ham wati tawamien umr’a SHAY MUREED Gamaani aolaak bith. aaheyara CHAKAR a Koot o kalath, maal o dolath, zarr o suhr cho zarduki gowabza dajj anth.
Guddiya chah see (30) saal’a rand MUREED pada watar kanth o kaith o chah aaheye aahag’a rand mardum CHAKAR’a minnath kan’anth keh tao HAANI’ye suhnaan bedey goda CHAKAR mardomani habar’a gepth o HAANI’ye suhnaan danth. mulk’ey mardum dowenan seer deyanth keh seer’ey awali shapa dowen aashik gaar banth o chah roch-e-marcheg’a kass nah zaanth keh SHAY MUREED O HAANI koja shuth anth o choon buth’anth…

Balochi Sad Poetry

Standard

Sad Poetry
Nah murdag’an nah kadi zindag’an shumaar’a kaith
Diley keh dard madarith kujaam kaar’a kaith
———————————————-
Naal’etag tahe zaheer ay gam ay shaantul aa
Dard kaptag mani dard’warien dila
Chamm ay dunya nah saahdeeth damaney mani
Mun hamahen chah dooraan wati haanula
————————————————–
Tahe jutaheye nooshaan sharaab’an shapa
Beya keh deerien mun be-tao hazaab’an shapa
Bus mudaami mun grreawan o jead’an dil’a
Rooch’an aaraam kaith na-keh waab’an shapa
—————————————————-
Mara tahe Qandhaari anaark’an ranjeantag
mara tahe getraangein lab’an bemaar kotag
maa yakk umrey tahe shohaaz’a rulleintag
ma yakk ahdey tahe naam’a rahchaar kotag
—————————————————
dil cho kaanch’a prrosheeth sitk baawar bekan
mara tahe gham kosheeth sitk baawar bekan
aa dil’a keh edha mehr’ey saoda kotag
dard’ey aas’a josheeth sitk baawar bekan
———————————————————
Cho nazaantag keh mun chah tara door ba’n
Hoon chammaani ars’an mani hoor ba’n
Bill jutaheeye dardaani gappa majan
Rochey zaanaan dohein deedag’an koor ba’n
———————————————————–
roochey tahe judaheya barbaad betag’an
dardani miskein meatag’a aabaad betag’an
daan zindag’an zebhaar nah ba’n mehrey lizzat’a
yakk randey bus mun gaon tara ham-neyaad betag’an
pirbastah QAZI sheir pah dost’ey diley taba
rochey BASHEER rochey ATTAH SHAD betag’an
———————————————————–

Gohar e Hirrani Dastaan

Status

Gohar’ey Hirrani Daastaan
Gohar’ey hirrani daastaan eyoka Gohar’ey koshag’ey daastaan o kessah nah ent, balkien ay Rind o Lashar’ey seh (30) saali jang’ey neamag’a awali gaam enth keh taa’n seh (30) saal’a Baloch deh hamey aas’a sochith o hazaran pulgodien jaan zeyaan banth….
kissah chosh enth keh Bebe Gohar naamdaarien maaldaar Radho’ey mazarien jenek botag keh aa gaon wati haarien goorum o gowask’an , meash o maadag, gaameash o gowachhan, seyah morien buzz o apsaani galsagani Sardaar Gowahram Lashari’ye zaminani sara taa’n bazien wahd’a mupt’a nindith o wati maal o dalwat’an charean’eth. chah Gohar’ey muptien maal chareeni’ya Gowahram vsh nah bith, aa ykk rochey Nohaan o eedegah marduman lotahenith o gaon aahan hamey gapp’a janth keh gohar may zaminani sara nishtag o maal chareen’eth, nu bayad enth keh aa hushk’a may damagan maal’an mah charee’eth o aahe’ya ra bayad enth keh “dah yak” beh danth.
chah eshani wath ma wat’ey gapp o rapp’a chey pad Nohani o Lashariyani lashkar maa’n rapach o jagean’a rawanth aa aahoda chah gohar’a maaliyath o dah yakk tahna nah gir’anth balkien aaheye maal o dalwath o zarr o seeman be-gaaj’a bar’anth, Gohar’a geashtir Nohani pul’maal kan’ant, chushkeh ay lashkar chah Gowahram’ay neamag’a atkag pamishka Gohar chah hamaeya zaanth. chah hamuk saal’ey ay rangien halk sooch o dawarpachein tawaan bari o silkaariyan Gohar tang kaith enth o chah Gowahram’ey hadd o aap’reachan paad kaith o Chakar’ey gowara raoth o bahoot bith. aahoda gaon Chakar’a drruwahien harabi o pulmaal kanag’ey haal’a danth o chah aaheya wati maal o dalwatani hatir’a jagah lotith . goda Chakar aaheyara goshith keh tao kachdo’a beh nind keh ay tahe maal o dalwatani jaid’ant o mun tara bakshatag o taa’n hapth pusht’a tahe meeraas anth.
Nind maan Kachdo’a baagaani
eemaan enth hamuk mulkaani
jead’en tahe girdagien baggaani
haarien gorum o gowaskaani
gaameash o patein gowchaani
meash o rangsarien goorkaani
seyah moorien buzz o geasaani
nind pah vsh-dil o aaraami
jaid o jagah anth tahe baggan
hech kass neyeth tahe handan
meeraas anth tahe hapth jadhan
wahdey Gohar’ey laddagey haal raoth Meer Gowahram’a raseeth keh gaddaarei Gohar’a ladd’etag o aa pah bahooti’ya Meer Chakar’ey gowara shotag o aahoda aaheya mara bannaam kotag. nu Gowahraam wati marduman gosheeth keh shoma boro’eth Gphar’a pada beyarith. parcha keh aa may gowar’paana botag o may bahoot botag. agan Rind pah Gohar’ey laddeenag’a razi nah banth goda pah zor aaheyara laddeen’eth o beyar’ey gaon Gowahraam’ey e hukm’a aaheye wati mardumey Chota aaheyara baaz minnath kanth o gosheeth keh Sardaar tao E kara makan oganok mabo o wati lashkar’a rah madey keh Rind chah tao nezor o namardien mardum nah ant, baley aa Chota’ey gapp’a goosh nadareth o aaheye lashkar Makil Denaar’ey sargardagiya Rindani handha raoth , chah ay lashkar’ey rawag’a pad maan Baloch Rajdaptar’a Rind o Lashar’ey Seh (30) saali jang’ey bendaath beeth keh ay jang’ey taha dowein neamagan hazarani hesab’a janani zeyaan bith……..